مشاوره رایگان ورود به اینستاگرام
Photo of ۱۰۰۰ متر قطعه ویلا کوچه باغی ( سند تک برگ

۱۰۰۰ متر قطعه ویلا کوچه باغی ( سند تک برگ

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

سند تک برگ
چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
اطراف ساخته شده
یک میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی

چهار دیواری
آب
برق
چهار دیواری
اطراف ساخته شده
دو میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰  متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
دو میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
آب سهمیه
چهاردیواری
اطراف ساخته شده
دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰  متر قطعه کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر قطعه شهرکی

۱۰۰۰ متر قطعه شهرکی

۱۰۰۰ متر قطعه شهرکی

۸۰ متر اسکلت فلزی
استخر
چهار دیواری
آب
برق
سهمیه آب کشاورزی
دو میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۲۰۰ متر قطعه ویلایی چهار دیواری

۱۲۰۰ متر قطعه ویلایی چهار دیواری

۱۲۰۰ متر قطعه ویلایی چهار دیوار

چهار دیواری
آب
برق
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف تماما ساخته شده
دو میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر قطعه ویلا کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلا کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
اطراف ساخته شده
دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۶۵۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۱۶۵۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۱۶۵۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰  متر قطعه ویلایی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف تماما ساخته شده
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۱۰۰ متر ویلا کلاسیک و فوق العاده زیبا

۱۱۰۰ متر ویلا کلاسیک و فوق العاده زیبا

۱۱۰۰ متر ویلا و زیبا و خوش قیمت

۲۰۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز داخل سازه
اتاق تصفیه خانه فعال ( ادوات کامل )
گرمایش پکیج رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت
آب سهمیه کشاورزی
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۷۰۰ متر قطعه ویلایی سند دار ( تک برگ

۱۷۰۰ متر قطعه ویلایی سند دار ( تک برگ

۱۷۰۰ متر قطعه ویلایی سند دار ( تک برگ

چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
درختان مثمر متنوع
شهرکی
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف تماما ساخته شده
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۵۰ متر ویلا کلاسیک

۱۰۵۰ متر ویلا کلاسیک

۱۰۵۰ متر ویلا کلاسیک

۱۲۰ متر
دو خواب
یک‌خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
آب سهمیه
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر زمین قطعه ویلایی

۱۰۰۰ متر زمین قطعه ویلایی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف ساخته شده
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر ویلا کلاسیک و زیبا

۱۰۰۰ متر ویلا کلاسیک و زیبا

۱۰۰۰ متر ویلا کلاسیک و زیبا

۱۹۰ متر بنا
دو خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز مخزن
استخر
اتاق تصفیه خانه
پنج میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۲۳ متر قطعه ویلایی

۱۰۲۳ متر قطعه ویلایی

۱۰۲۳ متر قطعه ویلایی

۴۰ متر سرایداری
آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف تماما ساخته شده
جاده شخصی
پنج میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۱۰۰  متر ویلا کلاسیک

۱۱۰۰ متر ویلا کلاسیک

۱۱۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۰۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب کنتور
برق کنتور
گاز کنتور
استخر
درختان مثمر
شش میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۲۰۰ متر قطعه زمین ویلایی

۱۲۰۰ متر قطعه زمین ویلایی

۱۲۰۰ قطعه زمین

چهار دیواری
آب
برق
شش میلیارد

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۰۰۰ متر زمین ( مناسب قطعه بندی )

۷۰۰۰ متر زمین ( مناسب قطعه بندی )

۷۰۰۰ متر زمین

آب
برق
آب سهمیه کشاورزی
اطراف ساخته شده
شش میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۵۰ متر ویلا

۱۰۵۰ متر ویلا

۱۰۵۰ متر ویلا

۱۰۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
استخر ۴ فصل
شش میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۲۵۰۰ متر ویلا کلاسیک  ( داخل بافت )

۲۵۰۰ متر ویلا کلاسیک ( داخل بافت )

۲۵۰۰ متر ویلا کلاسیک ( داخل بافت )

۱۳۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
هر ۳ اشتراک کنتور قانونی
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه
هفت میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۳۰۰ متر ویلا کلاسیک و زیبا

۱۳۰۰ متر ویلا کلاسیک و زیبا

۱۳۰۰ متر ویلا کلاسیک و زیبا

۱۰۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
چاه خصوصی
هفت میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۵۰۰ متر زمین سند ۶ دانگ

۱۵۰۰ متر زمین سند ۶ دانگ

۱۵۰۰ متر سند ۶ دانگ

آب
برق
آب سهمیه
چهار دیواری
هشت میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۱۸۰ متر ویلا مدرن دوبلکس

۱۱۸۰ متر ویلا مدرن دوبلکس

۱۱۸۰ متر بنا دوبلکس مدرن

۳۰۰ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
روف گاردن
هشت میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۲۵۰ متر قطعه ویلایی شهرک کارینا

۱۲۵۰ متر قطعه ویلایی شهرک کارینا

۱۲۵۰ متر قطعه ویلایی شهرک کارینا

آب
برق
گاز
سند
چهار دیواری
درب
نما شهرک تکمیل
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
هشت میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۱۲۰۰ متری زیبا سند تک برگ

ویلا باغ ۱۲۰۰ متری زیبا سند تک برگ

ویلا باغ ۱۲۰۰ متری شیک و سند تک برگ

۱۲۵ متر بنا کلاسیک
دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز منبع

استخر کاشی ریز
تصفیه خانه استخر فعال
استخر چهار فصل ( آبگرم
فول فرنیش ( با وسایل کامل
دزد گیر و دوربین مداربسته
سرمایش اسپیلت
گرمایش پکیچ و رادیاتور
نه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۶۲۰  متر قطعه شهرکی سند دار

۱۶۲۰ متر قطعه شهرکی سند دار

۱۶۲۰ متر قطعه ویلایی سند دار

چهار دیواری
آب
برق
گاز
شهرکی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف تمام ساخته شده
نه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۵۰۰ متر ویلا کلاسیک ( نامه قدمت بنا سال ۸۸ )

۱۵۰۰ متر ویلا کلاسیک ( نامه قدمت بنا سال ۸۸ )

۱۵۰۰ متر ویلا کلاسیک

۲۲۰ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز در دست اقدام
چاه خصوص ۱۰۰ متری
آب سهمیه کشاورزی
نه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۲۳۰۰  متر قطعه کوچه باغی

۲۳۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۲۳۰۰ متر قطعه ویلایی

چهار دیواری
آب
برق
گاز
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف تمام ساخته شده
نه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۱۰۰۰ متری کلاسیک و شیک

ویلا باغ ۱۰۰۰ متری کلاسیک و شیک

ویلا باغ ۱۰۰۰ متری کلاسیک و شیک

۳۰۰ متر بنا مدرن

دو خواب
هر دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی
تصفیه خانه فعال
لوکیشن عالی (( تهران ویلا
داخل شهرک
گیت نگهبانی
ده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۱۰۰۰ متری کلاسیک لوکیشن سعید آباد

ویلا باغ ۱۰۰۰ متری کلاسیک لوکیشن سعید آباد

ویلا باغ ۱۰۰۰ متری کلاسیک لوکیشن خوب

۲۰۰ متر بنا کلاسیک

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر
لوکیشن عالی سعیدآباد
ده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا ۱۰۰۰ متری کلاسیک مدرن زیبا

ویلا ۱۰۰۰ متری کلاسیک مدرن زیبا

۱۰۰۰ متر ویلا مدرن و لوکس

۱۸۰ متر بنا

سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
استخر چهار فصل ( آبگرم
اتاق تصفیه خانه فعال
آلاچیق و باربیکیو
آتشگاه عالی
گرمایش پکیچ و رادیاتور
سرمایش اسپیلت
درختان زینتی متنوع و شیک
محوطه بندی مدرن
نورپردازی  عالی
گیت نگهبانی
ده میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۲۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۲۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۲۰۰ متر ویلا شیک و مدرن

۱۷۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
یازده میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۲۰۰۰  متر ویلا نیمه کاره تهران ویلا

۲۰۰۰ متر ویلا نیمه کاره تهران ویلا

۲۰۰۰ متر ویلا نیمه کاره تهران ویلا

۲۵۰ متر بنا
آب
برق کنتور
چهار دیواری
اطراف ساخته شده تماما
لوکیشن عالی( تهران ویلا )
دوازده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر ویلا مدرن

۱۰۰۰ متر ویلا مدرن

۱۰۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۲۰۰ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز کنتور
استخر ۴ فصل( آبگرم
دوازده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۱۰۰۰ متری مدرن و کلاسیک

ویلا باغ ۱۰۰۰ متری مدرن و کلاسیک

ویلا باغ ۱۰۰۰ متری مدرن و کلاسیک و شیک

۳۲۰ متر بنا مدرن و دوبلکس

سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
تصفیه خانه فعال
محوطه زیبا و شیک
نورپردازی عالی
داخل شهرک
گیت نگهبانی

لوکیشن عالی (( تهران ویلا سرخاب
سیزده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر