مشاوره رایگان ورود به اینستاگرام
Photo of ۲۰۰۰  متر ویلا نیمه کاره تهران ویلا

۲۰۰۰ متر ویلا نیمه کاره تهران ویلا

۲۰۰۰ متر ویلا نیمه کاره تهران ویلا

۲۵۰ متر بنا
آب
برق کنتور
چهار دیواری
اطراف ساخته شده تماما
لوکیشن عالی( تهران ویلا )
دوازده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۵۰۰ متر ویلا کلاسیک ( نامه قدمت بنا سال ۸۸ )

۱۵۰۰ متر ویلا کلاسیک ( نامه قدمت بنا سال ۸۸ )

۱۵۰۰ متر ویلا کلاسیک

۲۲۰ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز در دست اقدام
چاه خصوص ۱۰۰ متری
آب سهمیه کشاورزی
نه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of یک هکتار ( ۱۰۰۰۰ هزار متر مربع ) سند تک برگ

یک هکتار ( ۱۰۰۰۰ هزار متر مربع ) سند تک برگ

۱۰۰۰ متر ( یک هکتار ) سند تک برگ

آب
برق
چهار دیواری
اطراف ساخته شده
مناسب جهت ساخت شهرک
هجده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی

چهار دیواری
آب
برق
چهار دیواری
اطراف ساخته شده
دو میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰۰ متر قطعه ویلایی سند ۶ دانگ

۵۵۰۰ متر قطعه ویلایی سند ۶ دانگ

۵۵۰۰ متر قطعه ویلایی سند ۶ دانگ

آب چاه خصوصی با پروانه
برق ۳ فاز خصوصی
برق تک فاز خصوصی
گاز شهری کنتور
تلفن
آب شرب شهری
چهاردیواری
درب و دیوار
اطراف تماما ساخته شده
۱۷ میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۵۰۰ متر زمین سند ۶ دانگ

۱۵۰۰ متر زمین سند ۶ دانگ

۱۵۰۰ متر سند ۶ دانگ

آب
برق
آب سهمیه
چهار دیواری
هشت میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
آب سهمیه
چهاردیواری
اطراف ساخته شده
دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۵۰ متر ویلا

۱۰۵۰ متر ویلا

۱۰۵۰ متر ویلا

۱۰۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
استخر ۴ فصل
شش میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۲۳ متر قطعه ویلایی

۱۰۲۳ متر قطعه ویلایی

۱۰۲۳ متر قطعه ویلایی

۴۰ متر سرایداری
آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف تماما ساخته شده
جاده شخصی
پنج میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۸۰۰۰ متر زمین هکتاری

۱۸۰۰۰ متر زمین هکتاری

۱۸۰۰۰ متر زمین هکتاری

آب
برق
آب سهمیه
درختان مثمر متنوع
بیست و پنج میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰  متر قطعه ویلایی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف تماما ساخته شده
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر زمین قطعه ویلایی

۱۰۰۰ متر زمین قطعه ویلایی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف ساخته شده
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۰۰۰ متر زمین ( مناسب قطعه بندی )

۷۰۰۰ متر زمین ( مناسب قطعه بندی )

۷۰۰۰ متر زمین

آب
برق
آب سهمیه کشاورزی
اطراف ساخته شده
شش میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۱۸۰ متر ویلا مدرن دوبلکس

۱۱۸۰ متر ویلا مدرن دوبلکس

۱۱۸۰ متر بنا دوبلکس مدرن

۳۰۰ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
روف گاردن
هشت میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۵۰ متر ویلا کلاسیک

۱۰۵۰ متر ویلا کلاسیک

۱۰۵۰ متر ویلا کلاسیک

۱۲۰ متر
دو خواب
یک‌خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
آب سهمیه
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰  متر قطعه کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۰۰۰ متر قطعه چهار دیواری

۶۰۰۰ متر قطعه چهار دیواری

۶۰۰۰ متر قطعه شهرکی

چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا

بصورت قطعات ۵۰۰ متری هم بفروش میرسد
هفده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر قطعه ویلا کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلا کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
اطراف ساخته شده
دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر قطعه ویلا کوچه باغی ( سند تک برگ

۱۰۰۰ متر قطعه ویلا کوچه باغی ( سند تک برگ

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

سند تک برگ
چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
اطراف ساخته شده
یک میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۵۰۰ متر قطعه ویلایی ( مناسب جهت شهرک سازی )

۶۵۰۰ متر قطعه ویلایی ( مناسب جهت شهرک سازی )

۶۵۰۰ متر قطعه ویلایی ( سند تک برگ )

مناسب جهت ساخت شهرک

سند تک برگ
چهار دیوار با مجوز
آب
برق
گاز
چاه خصوصی
پانزده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰  متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
دو میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۶۵۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۱۶۵۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۱۶۵۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۲۵۰ متر قطعه ویلایی شهرک کارینا

۱۲۵۰ متر قطعه ویلایی شهرک کارینا

۱۲۵۰ متر قطعه ویلایی شهرک کارینا

آب
برق
گاز
سند
چهار دیواری
درب
نما شهرک تکمیل
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
هشت میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۲۲ هزار مترمربع دامداری

۲۲ هزار مترمربع دامداری

۲۲ هزار متر مربع دامداری

چهار دیواری
آب
برق ۳ فاز
گاز
هر ۳ قانونی
چاه خصوصی
استخر و تصفیه خانه
دارای مجوز دامپزشکی
بیست و دو میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۲۰۰ متر قطعه زمین ویلایی

۱۲۰۰ متر قطعه زمین ویلایی

۱۲۰۰ قطعه زمین

چهار دیواری
آب
برق
شش میلیارد

اطلاعات بیشتر