مشاوره رایگان ورود به اینستاگرام
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۴۰ متر بنا مدرن
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر
تصفیه خانه
دزدگیر و دوربین مداربسته
چهار میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۰۰ متر ویلا شیک و زیبا

۷۰۰ متر ویلا شیک و زیبا

۷۰۰ متر ویلا

۱۱۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
سیستم گرمایش پکیچ
سیستم سرمایش کولر
استخر
اتاق تصفیه خانه
چهار میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و لوکس

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه تکمیل و فعال
آلاچیق و باربیکیو
چهار میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر زمین قطعه ویلایی

۱۰۰۰ متر زمین قطعه ویلایی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه کشاورزی
اطراف ساخته شده
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن

۱۴۰ متر بنای مدرن و شیک

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
تصفیه خانه استخر فعال و تکمیل
آلاچیق و باربیکیو
گرمایش پکیچ رادیاتور
سرمایش اسپیلت
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۸۰۰ متر ویلا

۸۰۰ متر ویلا

۸۰۰ متر ویلا

۱۷۰ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر
زمین بازی کودکان
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا شیک و زیبا

۵۰۰ متر ویلا شیک و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن شیک و چوبی

۱۱۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر ۴ فصل
اتاق تصفیه خانه
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
استخر کاشی ریز
گاز منبع LPG
اتاق تصفیه خانه
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و لوکس

۱۲۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
تصفیه خانه استخر فعال
داخل شهرک
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۶۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۶۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۶۰۰ متری مدرن و شیک

۱۲۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
تصفیه خانه استخر فعال
محوطه بندی و نورپردازی مدرن
داخل شهرک
گیت نگهبانی
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و لوکس

۱۳۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
تصفیه خانه فعال
محوطه بندی مدرن
نورپردازی مدرن
داخل شهرک
گیت نگهبانی
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۰۰ متر ویلا مدرن

۶۰۰ متر ویلا مدرن

۶۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۴۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
دزد گیر و دوربین
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۸۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۸۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۸۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۳۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
چهار میلیارد و پانصد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۱۳۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۸۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۸۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۸۰ متری ویلا مدرن و شیک

۱۴۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۴۵۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۴۵۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۱۱۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز مخزن
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک  (  سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک ( سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک ( سند تک برگ

۱۲۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
چاه آب خصوصی
داخل شهرک
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ ویلا مدرن و شیک دوبلکس

۵۰۰ ویلا مدرن و شیک دوبلکس

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۷۰ متر بناودوبلکس
دو خواب
هر دو خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر

توضیح اینکه ویلا طبق عکس 3D تحویل داده میشود در حال حاضر ۷۰ درصد ویلا انجام شده است
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۸۰ متر ویلا مدرن و شیک و لوکس

۵۸۰ متر ویلا مدرن و شیک و لوکس

۵۸۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۵۰ متر بنا

دو خواب
هر دو خواب مستر

آب
برق
گاز شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
آلاچیق و باربیکیو
محوطه بندی و نورپردازی
داخل شهرک
گیت نگهبانی ۲۴ساعته
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا شیک و مدرن

۱۴۰ متر بنا
دو خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
چهار میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن زیبا  (( سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن زیبا (( سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن زیبا و شیک

۱۲۵ متر بنا مدرن و لوکس

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
شهرکی
نگهبانی ۲۴ ساعته
چهار میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۳۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۵۳۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۵۳۰ متری مدرن و شیک

۱۴۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
تصفیه خانه فعال
محوطه بندی مدرن
نورپردازی مدرن
داخل شهرک
گیت نگهبانی
چهار میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن (( تهران ویلا سرخاب

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن (( تهران ویلا سرخاب

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن

۱۴۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه فعال
آلاچیق باربیکیو مدرن
داخل شهرک با گیت نگهبانی

لوکیشن عالی ؛ تهران ویلا سرخاب
چهار میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 600 متر ویلا مدرن و شیک

600 متر ویلا مدرن و شیک

۶۰۰ متر ویلا مدرن

۱۱۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
آشپزخانه تکمیل ( کابینت گاز هود سینک و و و
چهار میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۵۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
استخر
اتاق تصفیه خانه فعال
گرمایش از کف
سرمایش اسپیلت
چهار میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر ویلا مدرن

۴۰۰ متر ویلا مدرن

۴۰۰ متر ویلا شیک و لوکس

۱۱۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
روف گاردن ( باغچه گل کاری شده برو بام
شهرکی
نگهبانی ۲۴ ساعته
چهار میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۴۰۰ متری مدرن و لوکس و شیک

ویلا باغ ۴۰۰ متری مدرن و لوکس و شیک

ویلا باغ ۴۰۰ متری شیک و مدرن

۱۱۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر

آب شهری
برق کنتور
گاز شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
داخل شهرک
گیت نگهبانی ۲۴ ساعته
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ متر ویلا مدرن

۴۵۰ متر ویلا مدرن

۴۵۰ متر ویلا مدرن

۱۲۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
آلاچیق
استخر چهار فصل
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۷۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۷۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۷۰ متر ویلا مدرن

۱۹۰ متر بنا
سه خواب
سه خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۳۸۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۳۸۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۳۸۰ متری مدرن و شیک

۱۳۵ متر بنا شیک و زیبا

دو خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
هر سه اشتراک شهری
استخر کاشی ریز
تصفیه خانه استخر فعال
آلاچیق و باربیکیو مدرن
گرمایش پکیچ و رادیاتور
سرمایش اسپیلت
درختان زینتی زیبا
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۴۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۵۰ متر قطعه شهرکی سند دار ( تک برگ

۷۵۰ متر قطعه شهرکی سند دار ( تک برگ

۷۵۰ متر قطعه شهرکی ( سند تک برگ

چهار دیواری
آب
برق
گاز
داخل شهرک
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف تماما ساخته شده
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز مخزن
استخر
شهرکی
نگهبان ۲۴ ساعته
چهار میلیارد و هشتصد میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۱۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۱۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۱۰ متر ویلا مدرن

۱۳۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
مخزن گاز
استخر
اتاق تصفیه خانه
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر ویلا مدرن و دوبلکس

۴۰۰ متر ویلا مدرن و دوبلکس

۴۰۰ متر ویلا مدرن و دوبلکس

۲۲۰ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق کنتور
مخزن گاز
فول فرنیش ( با وسایل کامل
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۸۵ متر ویلا شیک و مدرن

۴۸۵ متر ویلا شیک و مدرن

۵۰۰ متر ویلا و زیبا

۱۵۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال ( ادوات کامل )
گرمایش پکیج رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر