مشاوره رایگان ورود به اینستاگرام
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

۱۳۵ متر بنا مدرن

سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
تصفیه خانه فعال
استخر چهار فصل ( آبگرم
آبنما روی استخر

لوکیشن عالی تهران ویلای سرخاب

گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری کلاسیک و زیبا

ویلا باغ ۵۰۰ متری کلاسیک و زیبا

ویلا باغ ۵۰۰ متری کلاسیک

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
آب سهمیه کشاورزی
داخل شهرک
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا شیک

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
تصفیه خانه فعال
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری شیک و کلاسیک

ویلا باغ ۵۰۰ متری شیک و کلاسیک

ویلا باغ ۵۰۰ متری کلاسیک

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
آب سهمیه کشاورزی
داخل شهرک
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 400 متر ویلا مدرن و شیک

400 متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۰۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
کابینت تکمیل
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 470 متر ویلا مدرن و شیک

470 متر ویلا مدرن و شیک

۴۷۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۵۰ متر ویلا

دو خواب
هر دو خواب مستر
آب
برق
گاز
هر ۳ اشتراک کنتور شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر ویلا دوبلکس مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا دوبلکس مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا دوبلکس

۲۲۰ متر بنا دوبلکس
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
فول فرنیش
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری شیک و لوکس

ویلا باغ ۵۰۰ متری شیک و لوکس

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

۱۲۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه تکمیل و فعال
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰  متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا شیک

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و خوش قیمت

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و خوش قیمت

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

۱۲۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز منبع

استخر کاشی ریز
تصفیه خانه استخر تکمیل و فعال
گرمایش پکیچ رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت کامل
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا شیک تهران ویلا سرخاب

۵۰۰ متر ویلا شیک تهران ویلا سرخاب

۵۰۰ متر ویلا لوکیشن عالی

۱۲۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۱۳۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز منبع LPG
استخر
جکوزی
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۳۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۳۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۳۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۱۰ متر ویلا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
هر دو خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز منبع LPG
استخر ۴ فصل( آبگرم
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و عالی

۵۰۰ متر ویلا مدرن و عالی

۵۰۰ متر ویلا مدرن و عالی

۱۴۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز مخزن
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۱۰۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز شهری
فول فرنیش ( با وسایل کامل لباسشویی یخچال و و و
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰ متر ویلا باغ شک و زیبا

۵۵۰ متر ویلا باغ شک و زیبا

۵۵۰ متر ویلا

۹۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز شهری
چاه خصوصی
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۱۰۰ متر ویلا کلاسیک و فوق العاده زیبا

۱۱۰۰ متر ویلا کلاسیک و فوق العاده زیبا

۱۱۰۰ متر ویلا و زیبا و خوش قیمت

۲۰۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز داخل سازه
اتاق تصفیه خانه فعال ( ادوات کامل )
گرمایش پکیج رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت
آب سهمیه کشاورزی
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر ویلا شیک و مدرن

۴۰۰ متر ویلا شیک و مدرن

۴۰۰ متر ویلا شیک و مدرن

۱۰۰ متر بنا

دو خواب
یک‌ خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر
جکوزی
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۵۰ متر ویلا مدرن و قشنگ

۶۵۰ متر ویلا مدرن و قشنگ

۶۵۰ متر ویلا

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
چاه آب شخصی
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۳۰ متر ویلا مدرن

۶۳۰ متر ویلا مدرن

۶۳۰ متر ویلا مدرن

۱۳۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
گرمایش پکیج و رادیاتور
سرمایش اسپیلت
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن کلاسیک مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن کلاسیک مدرن

۵۰۰ متر ویلا شیک و دنج

۱۲۵ متر بنا

دو خواب
هر دو خواب مستر
آب
برق
گاز شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
آلاچیق
باربیکیو
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۴۴۰ متری مدرن و زیبا

ویلا باغ ۴۴۰ متری مدرن و زیبا

ویلا باغ ۴۴۰ متری مدرن و شیک

۱۰۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی
تصفیه خانه استخر
داخل شهرک
گیت نگهبانی
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۲۵ متر بنا
دو خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و شیک‌

۱۱۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز منبع
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
چاه آب شخصی
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۷۰۰ متر قطعه ویلایی سند دار ( تک برگ

۱۷۰۰ متر قطعه ویلایی سند دار ( تک برگ

۱۷۰۰ متر قطعه ویلایی سند دار ( تک برگ

چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
درختان مثمر متنوع
شهرکی
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف تماما ساخته شده
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 500 متر ویلا مدرن و زیبا

500 متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا و زیبا

۱۴۷ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال ( ادوات کامل )
گرمایش پکیج رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۵۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۵۰ متر ویلا مدرن و لوکس

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه
شهرکی
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۵۰ متر ویلا کلاسیک

۱۰۵۰ متر ویلا کلاسیک

۱۰۵۰ متر ویلا کلاسیک

۱۲۰ متر
دو خواب
یک‌خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
آب سهمیه
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر