مشاوره رایگان ورود به اینستاگرام
Photo of ویلا باغ ۵۸۰ متری دوبلکس مدرن و شیک

ویلا باغ ۵۸۰ متری دوبلکس مدرن و شیک

580 متر ویلا شهرکی دوبلکس مدرن

260 متر بنای دوبلکس مهندسی ساز

طراحی معماری پست مدرن سفید
سازه بتنی تکمیل
اجرای وال-پست و طراحی لرزه ای
3 خواب مستر
هر سه خواب مستر
50 متر تراس شاه نشین
استخر با تصفیه خانه کامل و نور پردازی
باربیکیو و آتشگاه و محوطه کامل با درختان تزیینی همیشه سبز
ده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۴۰۰ متری مدرن و لوکس و شیک

ویلا باغ ۴۰۰ متری مدرن و لوکس و شیک

ویلا باغ ۴۰۰ متری شیک و مدرن

۱۱۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر

آب شهری
برق کنتور
گاز شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
داخل شهرک
گیت نگهبانی ۲۴ ساعته
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و زیبا

۱۳۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
داخل شهرک
گیت نگهبانی ۲۴ ساعته
دو میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک و زیبا

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک و لوکس

۱۴۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر
فول فرنیش ( با وسایل

آب شهری
برق کنتور
گاز شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
محوطه بندی مدرن
داخل شهرک
گیت نگهبانی ۲۴ ساعته
پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۲۵ متری مدرن سند تک برگ

ویلا باغ ۵۲۵ متری مدرن سند تک برگ

ویلا باغ ۵۲۵ متری سند تک برگ

۱۴۰ متر بنا مدرن
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
استخر چهار فصل آبگرم
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
پنج میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۷۵۰ متری مدرن شیک لوکس

ویلا باغ ۷۵۰ متری مدرن شیک لوکس

ویلا باغ ۷۵۰ متری شیک و مدرن

۱۵۰ متر بنا مدرن

دو خواب
هر دو خواب مستر

آب شهری
برق کنتور
گاز شهری
استخر کاشی ریز البرز
اتاق تصفیه فعال و تکمیل
استخر چهار فصل ( آبگرم
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
لوکیشن خوب
هشت میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۶۰۰ متری دوبلکس شیک و مدرن

ویلا باغ ۶۰۰ متری دوبلکس شیک و مدرن

ویلا باغ ۶۰۰ متری دوبلکس شیک

۳۰۰ متر بنا دوبلکس

دو خواب
هر دو خواب مستر
آب
برق
گاز شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
استخر چهار فصل ( آبگرم
داخل شهرک
لوکیشن عالی و خوب
دوازده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۴۷۰ متری دوبلکس شیک و لوکس

ویلا باغ ۴۷۰ متری دوبلکس شیک و لوکس

ویلا باغ ۴۷۰ متری دوبلکس

۳۰۰ متر بنا دوبلکس

چهار خواب
سه خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
استخر چهار فصل ( آبگرم
داخل شهرک
لوکیشن عالی فاصله تا اتوبان ۵ دقیقه
دوازده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۳۲۰ متری دوبلکس مدرن و شیک

ویلا باغ ۳۲۰ متری دوبلکس مدرن و شیک

ویلا باغ ۳۲۰ متری دوبلکس مدرن

۲۷۰ متر بنا دوبلکس

هر سه خواب
سه خوب مستر

آب
برق کنتور
گاز شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
استخر چهار فصل ( آبگرم
داخل شهرک
لوکیشن عالی ۵ دقیقه تا اتوبان
هشت میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۴۲۰ متری دوبلکس و مدرن

ویلا باغ ۴۲۰ متری دوبلکس و مدرن

ویلا باغ ۴۲۰ متری دوبلکس و شیک

۱۸۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی
اتاق تصفیه فعال و تکمیل
فول فرنیش ( با وسایل کامل
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۴۰۰ متری مدرن و شیک و لوکس

ویلا باغ ۴۰۰ متری مدرن و شیک و لوکس

ویلا باغ ۴۰۰ متری مدرن و شیک

۱۳۵ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه تکمیل و فعال
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
چهار میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری شیک و لوکس

ویلا باغ ۵۰۰ متری شیک و لوکس

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

۱۲۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه تکمیل و فعال
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن با روف گاردن زیبا

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن با روف گاردن زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و لوس گاردن

۱۳۰ متر بنا با یک روف گاردن عالی

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
چهار میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۶۵۰ متری کلاسیک و شیک

ویلا باغ ۶۵۰ متری کلاسیک و شیک

ویلا باغ ۶۵۰ متری کلاسیک

۱۰۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز شهری
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه تکمیل
استخر آبگرم تکمیل و چهار فصل
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
شش میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۴۵۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۴۵۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۴۵۰ متری شیک و لوکس

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
دو میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ متر ویلا مدرن لوکس و شیک

۴۵۰ متر ویلا مدرن لوکس و شیک

۴۵۰ متر ویلا مدرن

۱۳۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
استخر چهار فصل ( آبگرم
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
چهار میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۰۰ متر ویلا شیک استخر داخل و مدرن  سند تک برگ

۷۰۰ متر ویلا شیک استخر داخل و مدرن سند تک برگ

۷۰۰ متر ویلا مدرن سند تک برگ

۲۶۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز شهری
استخر داخل سازه کاشی ریز
استخر خارج ویلا
سیستم تصفیه استخر تکمیل
سیستم گرمایش استخر تکمیل
هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن شیک و لوکس  (  سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن شیک و لوکس ( سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا شیک و لوکس سند تک برگ

۱۵۰ متر بنا شیک
دو خواب
یک‌ خواب

آب
برق کنتور شخصی
گاز کنتور شخصی شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه تکمیل
گرمایش پکیچ
سرمایش اسپیلت
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
هفت میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ ویلا شیک و مدرن و دنج سند تک برگ

۴۵۰ ویلا شیک و مدرن و دنج سند تک برگ

۴۵۰ متر ویلا مدرن سند تک برگ

۱۰۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی
داخل مجموعه شهرکی
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۲۰ متر ویلا دوبلکس مدرن و شیک و دنج

۴۲۰ متر ویلا دوبلکس مدرن و شیک و دنج

۴۲۰ متر ویلا شیک و مدرن

۱۸۰ متر بنا دوبلکس

سه خواب
دو خواب مستر

آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
داخل شهرک
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
چهار میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۶۰ متر ویلا کلاسیک و دنج

۴۶۰ متر ویلا کلاسیک و دنج

۴۶۰ متر ویلا کلاسیک و دنج

۱۰۰ متر ویلا

دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز منبع
استخر
اتاق تصفیه
چاه خصوصی
سه میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰ متر ویلا مدرن و شیک استخر داخل

۵۵۰ متر ویلا مدرن و شیک استخر داخل

۵۵۰ متر ویلا مدرن و لوکس

۱۷۰ متر بنا

دو خواب
هر دو خواب مستر

آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز داخل
اتاق تصفیه خانه فعال
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۴۰ متر ویلا کلاسیک و دنج

۴۴۰ متر ویلا کلاسیک و دنج

۴۴۰ متر ویلا دنج کلاسیک

۸۵ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز
استخر
اتاق تصفیه
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و دنج

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و دنج

۵۰۰ متر ویلا دنج و کلاسیک و زیبا

۸۵ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز منبع
استخر
لوکیشن تهران ویلا سرخاب
اتاق تصفیه خانه
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا و شیک

۱۴۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
داخل شهرک
نگهبانی ۲۵ ساعته
چهار میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا ۵۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا ۵۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا ۵۰۰ متری مدرن و شیک

۱۶۰ متر بنا
سه خواب
هر سه خواب مستر

آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
چهار میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰۰ متر کاخ ویلا فوق لاکچری ( سند تک برگ

۴۵۰۰ متر کاخ ویلا فوق لاکچری ( سند تک برگ

۴۵۰۰ متر ویلا دوبلکس فوق لوکس ( سند تک برگ

( تهاتر با بیت کوین، آپارتمان کرج تهران یا کانادا و و و

۸۰۰ متر بنا دوبلکس

پنج خواب
چهار خواب مستر

کنتور آب
کنتور برق ( ۲ عدد
کنتور گاز ( ۲ عدد

استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
استخر چهار فصل آبگرم
استخر داخل بنا
سونا و جکوزی ( سونا خشک و بخار هر دو مجزا
سالن ورزشی سر پوشیده ( فوتبال و بسکتبال و و و
سفره خانه سنتی و زیبا
شاه نشین عالی رو به حیاط
سیستم های حفاظتی فعال کل ویلا
سیستم گرمایش و سرمایش چیلر
فول فرنیش ( با وسایل کامل
آلاچیق بزرگ شیشه ای با تنور سنتی
نود و پنج میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۸۰ متر ویلا مدرن و شیک و لوکس

۵۸۰ متر ویلا مدرن و شیک و لوکس

۵۸۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۵۰ متر بنا

دو خواب
هر دو خواب مستر

آب
برق
گاز شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
آلاچیق و باربیکیو
محوطه بندی و نورپردازی
داخل شهرک
گیت نگهبانی ۲۴ساعته
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۱۲ متر ویلا مدرن و لوکس

۶۱۲ متر ویلا مدرن و لوکس

۶۱۲ متر ویلا مدرن و لوکس

۱۵۰ متر بنا

دو خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
آلاچیق و باربیکیو
محوطه بندی مدرن
نورپردازی زیبا
نگهبانی ۲۴ ساعته
چهار میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۹۸۰ متر ویلا دوبلکس کلاسیک و مدرن  (  سند تک برگ

۹۸۰ متر ویلا دوبلکس کلاسیک و مدرن ( سند تک برگ

۹۸۰ متر ویلا دوبلکس کلاسیک مدرن ( سند تک برگ

۴۵۰ متر بنا دوبلکس

پنج خواب
سه خواب مستر

کنتور آب
کنتور برق
کنتور گاز

استخر کاشی ریز
استخر چهار فصل ( آبگرم
اتاق تصفیه خانه فعال
کابینت ممبران
فول فرنیش
طبقه همکف گرمایش از کف
طبقه دوم گرمایش شوفاژ
سرمایش کولر آبی و گازی
آلاچیق آبنما
درختان مثمر
سرایداری
آب شرب لوله کشی
آب سهمیه کشاورزی
بیست و شش میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۵۰ متر ویلا مدرن و شیک ( سند تک برگ

۶۵۰ متر ویلا مدرن و شیک ( سند تک برگ

۶۵۰ متر ویلا مدرن و لوکس ( سند تک برگ

۱۵۰ متر بنا

دو خواب
هر دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
آلاچیق باربیکیو
شش میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا ۱۰۰۰ متری کلاسیک مدرن زیبا

ویلا ۱۰۰۰ متری کلاسیک مدرن زیبا

۱۰۰۰ متر ویلا مدرن و لوکس

۱۸۰ متر بنا

سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
استخر چهار فصل ( آبگرم
اتاق تصفیه خانه فعال
آلاچیق و باربیکیو
آتشگاه عالی
گرمایش پکیچ و رادیاتور
سرمایش اسپیلت
درختان زینتی متنوع و شیک
محوطه بندی مدرن
نورپردازی  عالی
گیت نگهبانی
ده میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۰۰ متر ویلا مدرن و لوکس و دنج

۳۰۰ متر ویلا مدرن و لوکس و دنج

۳۰۰ متر ویلا مدرن و دنج

۱۰۰ متر بنا

تک خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
آلاچیق
باربیکیو
لوکیشن عالی سرخاب تهراندشت
دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن کلاسیک مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن کلاسیک مدرن

۵۰۰ متر ویلا شیک و دنج

۱۲۵ متر بنا

دو خواب
هر دو خواب مستر
آب
برق
گاز شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
آلاچیق
باربیکیو
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
داخل شهرک
گیت نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و لوکس فول فرنیش

۵۰۰ متر ویلا مدرن و لوکس فول فرنیش

۵۰۰ متر بنا زیبا و مدرن

۱۷۰ متر بنا

سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
فول فرنیش ( وسائل کامل
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
استخر چهار فصل ( آبگرم
آلاچیق و باربیکیو
آتشگاه
گرمایش پکیچ
سرمایش اسپیلت
شش میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر