مشاوره رایگان ورود به اینستاگرام
Photo of 400 متر ویلا مدرن و شیک

400 متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۰۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
کابینت تکمیل
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا دوبلکس مدرن و لوکس

۵۰۰ متر ویلا دوبلکس مدرن و لوکس

۵۰۰ متر ویلا و زیبا و دوبلکس

۲۰۰ متر بنا دوبلکس
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
شش میلیارد و چهارصد میلیون تومان‌

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۸۵ متر ویلا شیک و مدرن

۴۸۵ متر ویلا شیک و مدرن

۵۰۰ متر ویلا و زیبا

۱۵۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال ( ادوات کامل )
گرمایش پکیج رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و کلاسیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و کلاسیک

۵۰۰ متر ویلا و زیبا

۱۴۷ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال ( ادوات کامل )
گرمایش پکیج رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت
آب سهمیه کشاورزی
چهار میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 500 متر ویلا مدرن و زیبا

500 متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا و زیبا

۱۴۷ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال ( ادوات کامل )
گرمایش پکیج رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 470 متر ویلا مدرن

470 متر ویلا مدرن

۴۷۰ متر ویلا و زیبا

۱۱۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
گرمایش پکیج رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت
چاه آب خصوصی
آب سهمیه کشاورزی
باربیکیو
چهار میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۶۰ متر ویلا مدرن

۴۶۰ متر ویلا مدرن

۴۶۰ متر ویلا مدرن

۸۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر چهار فصل
اتاق تصفیه خانه تکمیل
گرمایش پکیج رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت
باربیکیو
چهار میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و زیبا

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و زیبا

متر ویلا کلاسیک و زیبا

۲۰۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب کنتور شهری
برق کنتور شهری
گاز کنتور شهری
استخر داخل سازه چهار فصل
اتاق تصفیه خانه تکمیل
کارکره برقی تمام پنجره ها
گرمایش پکیج رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت
شش میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۲۲۰ متر ویلا مدرن و نقلی

۲۲۰ متر ویلا مدرن و نقلی

۲۲۰ متر ویلا مدرن و نقلی

۹۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی
تصفیه خانه فعال
دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۱۰۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز شهری
فول فرنیش ( با وسایل کامل لباسشویی یخچال و و و
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر ویلا مدرن و دوبلکس

۴۰۰ متر ویلا مدرن و دوبلکس

۴۰۰ متر ویلا مدرن و دوبلکس

۲۲۰ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق کنتور
مخزن گاز
فول فرنیش ( با وسایل کامل
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۱۵۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
مخزن گاز
فول فرنیش ( با وسایل کامل
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه
پنج میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
مخزن گاز
فول فرنیش ( با وسایل کامل
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه
چهار میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۸۰ متر ویلا مدرن

۳۸۰ متر ویلا مدرن

۳۸۰ متر ویلا مدرن

۱۰۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر
اتاق تصفیه خانه
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و عالی

۵۰۰ متر ویلا مدرن و عالی

۵۰۰ متر ویلا مدرن و عالی

۱۴۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز مخزن
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۲۰۰ متر ویلا مدرن  (  نامه قدمت بنا )

۲۰۰ متر ویلا مدرن ( نامه قدمت بنا )

۲۰۰ متر ویلا مدرن

۷۰ متر بنا
یک خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز مخزن ( گاز شهری در دست اقدام )
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه هوشمند
نامه قدمت بنا
یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا کلاسیک ( سند و جواز و داخل بافت )

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک ( سند و جواز و داخل بافت )

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک ( سند و جواز ساخت

۲۰۰ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
تلفن
پنج میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز مخزن
استخر
شهرکی
نگهبان ۲۴ ساعته
چهار میلیارد و هشتصد میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۵۰ متر ویلا نقلی مدرن و زیبا

۳۵۰ متر ویلا نقلی مدرن و زیبا

۳۵۰ متر ویلا مدرن و نقلی و زیبا

۱۱۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز مخزن
استخر
شهرکی
نگهبان ۲۴ ساعته
دو میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۴۰ متر بنا مدرن
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر
تصفیه خانه
دزدگیر و دوربین مداربسته
چهار میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۲۵ متر بنا مدرن
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر
تصفیه خانه
شهرکی
سه میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۲۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر
تصفیه خانه
چهار میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و شیک‌

۱۱۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز منبع
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
چاه آب شخصی
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و شیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و شیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و شیک‌

۸۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز منبع
استخر
چاه آب شخصی
دو میلیارد و نهصد و پنحاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک‌

۱۳۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز منبع
فول فرنیش
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال

منطقه تهران ویلای روستای سرخاب
شش میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۸۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۸۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۸۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۳۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
چهار میلیارد و پانصد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۴۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک
۱۳۰ متر بنا
دو خواب
یگ خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه
شش میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۳۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر
اتاق تصفیه خانه
پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و شیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و شیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و شیک

۱۳۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز منبع
استخر ۴ فصل
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۲۵ متر بنا
دو خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰  متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۴۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
استخر ۴ فصل تکمیل
چهار میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۲۰ متر ویلا مدرن

۴۲۰ متر ویلا مدرن

۴۲۰ متر ویلا مدرن

۹۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز منبع LPG
کنتور سنتی
آلاچیق
استخر چهار فصل
دو میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ متر ویلا مدرن

۴۵۰ متر ویلا مدرن

۴۵۰ متر ویلا مدرن

۱۲۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
آلاچیق
استخر چهار فصل
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۱۳۰ متر بنا مدرن
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
پنج میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا شیک و مدرن

۱۴۰ متر بنا
دو خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
چهار میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر