مشاوره رایگان ورود به اینستاگرام
Photo of ۵۰۰متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و لوکس

۱۷۰ متر بنا لوکس

سه خواب
سه خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
آلاچیق ک باربیکیو
آتشگاه
داخل شهرک
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر ویلا مدرن و شیک و زیبا

۱۰۰۰ متر ویلا مدرن و شیک و زیبا

۱۰۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۳۵۰ متر بنا لوکس

سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز شهری
استخر کاشی ریز
جکوزی استخر
اتاق تصفیه خانه فعال
استخر چهار فصل
باربیکیو و آلاچیق
پانزده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا زیبا و مدرن

۱۵۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
فول فرنیش ( با وسایل کامل
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال ( تکمیل
استخر چهار فصل
جکوزی کنار استخر فعال
آلاچیق و باربیکیو
آتشگاه زیبا
شش میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن وشیک  (  سند دار

۵۰۰ متر ویلا مدرن وشیک ( سند دار

۵۰۰ متر ویلا مدرن شیک و مدرن ( سند دار

۱۴۰ متر بنا
دو خواب
هر دو خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
پنج میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۷۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۷۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۷۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۳۶ متر بنا لوکس
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال و تکمیل
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
پنج میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر ویلا مدرن

۴۰۰ متر ویلا مدرن

۴۰۰ متر ویلا شیک و لوکس

۱۱۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
روف گاردن ( باغچه گل کاری شده برو بام
شهرکی
نگهبانی ۲۴ ساعته
چهار میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۳۵ متر ویلا مدرن و شیک

۵۳۵ متر ویلا مدرن و شیک

۵۳۵ متر ویلا مدرن

۱۱۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
گیت نگهبانی
لوکیشن خوب
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک و خوش ساخت

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک و خوش ساخت

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۴۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
فول فرنیش ( با وسایل کامل
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال و تکمیل
استخر ۴ فصل ( آبگرم
لوکیشن خیلی خوب
چهار میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰ متر ویلا دوبلکس مدرن و شیک

۵۵۰ متر ویلا دوبلکس مدرن و شیک

550 متر ویلا مدرن دوبلکس

220 متر بنا

سه خواب
دو خواب مستر

فول فرنیش
استخر آب گرم
اتاق تصفیه خانه فعال
آلاچیق و باربیکیو
درختان مثمر
کابینت و هود و گاز
مبله
شهرکی
نگهبانی ۲۴ شاعته
هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۵۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۵۰ متر ویلا مدرن و لوکس

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه
شهرکی
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا شیک و مدرن

۱۳۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
باربیکیو و آلاچیق
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۷۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۷۰۰ متر ویلا لوکس و مدرن

۲۰۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
استخر ۴ فصل ( آبگرم
اتاق تصفیه خانه فعال و تکمیل
شش میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و لوکس

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه تکمیل و فعال
آلاچیق و باربیکیو
چهار میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر ویلا مدرن و لوکس

۴۰۰ متر ویلا مدرن و لوکس

۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۰۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه
کابینت تکمیل
دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۳۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه
درختان متنوع مثمر
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۳۰ متر ویلا مدرن

۶۳۰ متر ویلا مدرن

۶۳۰ متر ویلا مدرن

۱۳۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
گرمایش پکیج و رادیاتور
سرمایش اسپیلت
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۰۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
گرمایش پکیج
سرمایش اسپیلت
چهار میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۵۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
استخر
اتاق تصفیه خانه فعال
گرمایش از کف
سرمایش اسپیلت
چهار میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک‌

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک‌

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
چهار میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۵۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۵۰ متر ویلا مدرن

۱۴۵ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
فول فرنیش( وسایل کامل
گرمایش از کف
سرمایش اسپیلت
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
استخر چهار فصل
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۲۰۰ متر ویلا دوبلکس و منحصر بفرد

۱۲۰۰ متر ویلا دوبلکس و منحصر بفرد

۱۲۰۰ متر ویلا دوبلکس

۶۰۰ متر بنا
چهار خواب
چهار خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر داخل ویلا و خارج ویلا
تصفیه خانه فعال
استخر کاشی ریز و‌ چهار فصل
دسترسی عالی و فوق العاده
هفده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک  (  سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک ( سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک ( سند تک برگ

۱۲۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
چاه آب خصوصی
داخل شهرک
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
پنج میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک (( سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک (( سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا (( سند تک برگ ))

۱۳۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۰۰  متر ویلا مدرن و شیک

۶۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۶۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۸۵ متر بنا

سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر چهار فصل کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
فول فرنیش ( وسائل کامل )
دزد گیر و دوربین مدار بسته
پنج میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن زیبا  (( سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن زیبا (( سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن زیبا و شیک

۱۲۵ متر بنا مدرن و لوکس

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
شهرکی
نگهبانی ۲۴ ساعته
چهار میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۹۰۰ متر ویلا مدرن شیک و خوش ساخت

۹۰۰ متر ویلا مدرن شیک و خوش ساخت

۱۰۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۲۸۰ متر بنا فلت

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
هر ۳ انشعاب شهری
استخر چهار فصل ( آبگرم
اتاق تصفیه خانه فعال
شهرکی
نگهبانی
لوکیشن خیلی عالی
یازده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۵۰۰ متر ویلا دوبلکس مدرن و عالی

۱۵۰۰ متر ویلا دوبلکس مدرن و عالی

1500 متر دوبلکس و مدرن

350 متر بنا

سه خواب
دو خواب مستر
انشعاب آب
انشعاب برق
انشعاب گاز شهری
کابینت و هود و گاز
میز بار
آبنما
زمین فوتبال
درختان مثمر
شیرآلات بهداشتی شیک
آلاچیق
استخر آب گرم
شهرکی با نگهبانی
نورپردازی شب
هفده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 550 متر ویلا مدرن و شیک

550 متر ویلا مدرن و شیک

۵۵۰ متر ویلا مدرن

۱۶۰ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز کنتور
چاه خصوصی
آب سهمیه کشاورزی
شش میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۴۵۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۴۵۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۱۱۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز مخزن
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه فعال
چاه شخصی
دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۳۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز مخزن
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه فعال
پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۵۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۵۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۳۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه
چهار میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۸۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۸۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۸۰ متری ویلا مدرن و شیک

۱۴۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۲۲۰۰ متر ویلا شیک و زیبا

۲۲۰۰ متر ویلا شیک و زیبا

۲۲۰۰ متر ویلا شیک و خیلی زیبا

۳۰۰ متر بنا

سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
استخر چهار فصل
چاه خصوصی آب
آلاچیق
باربیکیو
درختان مثمر و زینتی متنوع
بیست و سه میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۵۰۰ متر ویلا کلاسیک دوبلکس و فوق زیبا

۱۵۰۰ متر ویلا کلاسیک دوبلکس و فوق زیبا

۱۵۰۰ متر ویلا کلاسیک دوبلکس و شیک

۳۲۵ متر بنا

چهار خواب
هر چهار خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر چهار فصل
گرمایش از کف
سرمایش اسپیلت
موتور خانه کاملا مجهز
ویلا کاملا عیانی و زیبا
سیزده میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر