Photo of ۵۰۰ متر ویلا
۵۰۰ متر ویلا
۱۰۵ متر بنا
دو خواب ( یک خواب مستر
آب
برق
گاز
با وسایل کامل
استخر تمام کاشی
تصفیه خانه


یک میلیارد و صد و پنچاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۰۰ متر ویلا
۶۰۰ متر ویلا
۱۵۰ متر بنا
دو خواب مستر
آب
برق
استخر تمام کاشی
تصفیه


یک میلیارد و دویست و پنچاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۷۰ متر ویلا
۵۷۰ متر ویلا
۱۵۰ متر بنا
آب
برق
گاز
استخر
داخل شهرک
گیت نگهبانی


یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۸۰۰ متر ویلا
۸۰۰ متر ویلا
۱۷۰ متر بنا
۳ خواب ، ۲ خواب مستر
آب
برق
گاز ( LPG )
استخر
تصفیه خانه


یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۱۰۰ متر ویلا
۱۱۰۰ متر ویلا
باغ ویلا 1100متری

بر جاده اسفالت
125 متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
کنتور برق قانونی
استخر و تصفیه


یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰ متر ویلا
۵۵۰ متر ویلا
بنا ۱۵۰ دوبلکس
سند ۶ دانگ
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
تلفن
با مجوز ساخت


یک میلیارد و نهصد و پنچاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۹۴۰ متر ویلا
۹۴۰ متر ویلا
۱۲۰ متر بنا
۲ خواب
آب قانونی
برق قانونی
گاز قانونی ( هزینه پرداخت شده جهت اجرا )
استخر تمام کاشی
تصفیه خانه


یک میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۵۰ متر ویلا
۱۰۵۰ متر ویلا
۵۰ متر بنا
آب
برق
قابلیت گرفتن گاز شهری
داخل شهرک
محوطه بندی
نورپردازی


یک میلیارد و صد و پنچاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۵۰ متر ویلا
۷۵۰ متر ویلا
۱۶۰ متر بنا
دوبلکس
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
هر ۳ کنتور شهری
سند تک برگ
دارای جواز ساخت
استخر تمام کاشی چهارفصل
داخل بافت


یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۱۰۰ متر ویلا
۱۱۰۰ متر ویلا
بنا ۲۰۰ متر
دو خواب مستر
آب
برق کنتور
استخر
محوطه بندی
نور پردازی


یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۸۵۰ متر ویلا
۸۵۰ متر ویلا
۱۷۰ متر بنا
آب
برق
قابلیت گرفتن گاز
۲ خواب
یک خواب مستر
نگهبان ۲۴ ساعته
استخر
تصفیه خانه


یک میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر ویلا
۱۰۰۰ متر ویلا
۱۳۰ متر بنا
دوبلکس
آب
برق
قابلیت گرفتن گاز
۲ خواب
یک خواب مستر
کوچه باغی
نگهبان ۲۴ ساعته


یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۰۰ متر ویلا
۷۰۰ متر ویلا
۱۵۰ متر بنا
دو خواب مستر
آب
برق
استخر تمام کاشی
تصفیه خانه
شهرکی
نگهبانی ۲۴ ساعته


یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۵۰۰ متر ویلا
۱۵۰۰ متر ویلا
۲۵۰ متر بنا
دو خواب
آب
برق
گاز
سهمیه آب ۴۵ دقیقه کشاورزی
۱۰۰ متر چاه آب


یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر ویلا
۱۰۰۰ متر ویلا
۱۳۰ متر بنا
۲ خواب
یک خواب مستر
آب
برق
محوطه
نورپردازی
استخر


یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر ویلا
۱۰۰۰ متر ویلا
۲۰۰ متر بنا
۳ خواب
دو خواب مستر
آب
برق ۳ فاز
شهرکی
گیت نگهبانی جهت پاسبانی و نگهداری از ویلاها


یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۸۰۰ متر ویلا
۸۰۰ متر ویلا
باغ ویلا ۸۰۰ متری

۱۶۰ متر بنا
دو خواب هر دو مستر
آشپزخانه ام دی اف های کلاس
کف پوش ویلا پارکت
گرمایش از کف


یک میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰ متر ویلا
۵۵۰ متر ویلا
۱۴۰ متر بنا
۳ خواب
۲ خواب مستر
آب
برق قانونی
استخر
تصفیه خونه
در یکی از بهترین نقاط منطقه


یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 1050 متر ویلا
1050 متر ویلا
۱۰۰ متر بنا
آب
برق
قابلیت گرفتن گاز
استخر
محوطه سازی
دسترسی عالی و راحت


یک میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۸۵۰ متر ویلا
۸۵۰ متر ویلا
۱۹۰ متر بنا
دوبلکس
۳ خواب
۲ خواب مستر
انشعاب آب
انشعاب برق
انشعاب گاز
استخر همراه با تصفیه خانه
محوطه بندی و نورپردازی عالی
داخل شهرک
با گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته


یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۵۰ متر ویلا
۷۵۰ متر ویلا
۱۰۰ متر بنا دو خواب یه خواب مستر
انشعاب آب انشعاب برق‌انشعاب گاز
استخر شنا زیبا روبه روی ویلا همراه با تصفیه خانه و ادوات فعال.


یک میلیارد و چهارصد میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر ویلا
۱۰۰۰ متر ویلا
۹۰ متر بنا تک خواب کف ویلا پارکت
درختان مثمر و غیر مثمر متنوع فوق العاده و چشم گیر.
استخر شنا همراه با تصفیه خانه
انشعاب آب و برق
بهترین نقطه ویلایی تهراندشت


یک میلیارد و هفتصد میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۵۰ متر ویلا
۶۵۰ متر ویلا
۱۲۰ متر بنای شیک همراه با دو خواب یه خواب مستر
استخر شنا همراه با تصفیه خانه و ادوات فعال
انشعاب آب و انشعاب برق و انشعاب گاز
سند تک برگ
داخل مجموعه تیرهای برق و فاز شب


یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۵۰ متر ویلا
۶۵۰ متر ویلا
۱۴۰ متر بنای شیک همراه با دو خواب یه خواب مستر.
داخل مجموعه شهرکی
انشعاب آب و انشعاب برق و انشعاب گاز
سند تک برگ


یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۲۵ متر ویلای لاکچری
۶۲۵ متر ویلای لاکچری
باغ ویلا لاکچری!
مساحت هر قطعه: ۶۲۵متر

180متر بنای لوکس و حرفه ای
۲خواب مستر،سونا خشک ،سونا بخار،حمام ترکی
انشعاب آب و انشعاب برق و انشعاب گاز
استخر شنا زیبا روبه روی ویلا


یک میلیارد و هفتصد میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۲۵ متر ویلای لاکچری
۶۲۵ متر ویلای لاکچری
باغ ویلا لاکچری!
مساحت هر قطعه: ۶۲۵متر

۱۹۰ متر بنای لوکس و حرفه ای
۲خواب مستر،سونا خشک ،سونا بخار،حمام ترکی
انشعاب آب و انشعاب برق و انشعاب گاز
سند دار
استخر شنا زیبا روبه روی ویلا


یک میلیارد و هفتصد میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۲۵ متر ویلای لاکچری
۶۲۵ متر ویلای لاکچری
باغ ویلا لاکچری!
مساحت هر قطعه: ۶۲۵متر
۱۹۵ متر بنای لوکس و حرفه ای
۲خواب مستر،سونا خشک ،سونا بخار،حمام ترکی
انشعاب آب و انشعاب برق و انشعاب گاز
سند دار
استخر شنا زیبا روبه روی ویلا


یک میلیارد و هفتصد میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۲۵ متر ویلای لاکچری
۶۲۵ متر ویلای لاکچری
باغ ویلا لاکچری!
مساحت هر قطعه: ۶۲۵متر

180متر بنای لوکس و حرفه ای
۲خواب مستر،سونا خشک ،سونا بخار،حمام ترکی
انشعاب آب و انشعاب برق و انشعاب گاز
سند دار
استخر شنا زیبا روبه روی ویلا


یک میلیارد و هفتصد میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۲۵ متر ویلا
۶۲۵ متر ویلا
باغ ویلا لاکچری!
مساحت هر قطعه: ۶۲۵متر

۱۹۰ متر بنای لوکس و حرفه ای
۲خواب مستر،سونا خشک ،سونا بخار،حمام ترکی
انشعاب آب و انشعاب برق و انشعاب گاز
سند دار
استخر شنا زیبا روبه روی ویلا همراه با تصفیه خانه


یک میلیارد و هفتصد میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۲۵ متر ویلای لاکچری
۶۲۵ متر ویلای لاکچری
باغ ویلا لاکچری
مساحت هر قطعه: ۶۲۵متر

۱۹۵ متر بنای لوکس و حرفه ای
۲خواب مستر،سونا خشک ،سونا بخار،حمام ترکی
انشعاب آب و انشعاب برق و انشعاب گاز
سند دار
استخر شنا زیبا روبه روی ویلا


یک میلیارد و هفتصد میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر ویلا
۱۰۰۰ متر ویلا
۱۵۰ متر دو خواب.یه خواب مستر.
استخر شنا همراه با تصفیه خانه.
الاچیق زیبا.
انشعاب آب و برق و گاز.


یک میلیارد و سیصد میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا
۵۰۰ متر ویلا
۱۳۰ متر بنا
دو خواب یه خواب مستر.
استخر شنا و تصفیه خانه و الاچیق


یک میلیارد و پنجاه میلیون

اطلاعات بیشتر

1093081