Photo of ۱۸۰۰۰ متر زمین هکتاری
۱۸۰۰۰ متر زمین هکتاری
زمین هکتاری خوب برای شهرک سازی

آب
برق ۳ فاز
گاز
دارای ساخت
مناسب جهت شهرک سازی


سیزده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of زمین هکتاری ( ۵ هکتار )
زمین هکتاری ( ۵ هکتار )
زمین ۵ هکتار

چهار دیواری
آب
برق ۳ فاز
درخت کهن قدیمی مثمر متنوع
قابلیت تقسیم برای شهرک


سی و پنج میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۲ هکتار زمین شهرکی
۲ هکتار زمین شهرکی
۲ هکتار زمین ( مناسب جهت شهرک سازی و ویلا سازی )

آب
برق
گاز
بر اصلی آسفالت
دسترسی خوب
اطراف ویلایی و شهرک سازی شده


ده میلیارد

اطلاعات بیشتر

1264781