آدرس دفتر: اتوبان کرج قزوین
تابلوی کردان و چهارباغ را مشاهده نمودید از اتوبان خارج شده و به سمت جنوب حرکت نمایید تا به جاده قدیم کرج هشتگرد برسید.
جاده قدیم کرج را ۶ کیلومتر به سمت هشتگرد آمده و دوربرگردان تهراندشت را دور بزنید.
نبش پمپ بنزین، ورودی تهراندشت، ۲۰۰ متر جلوتر، دفتر باغ ویلا پرچم در خدمت شما بزرگواران هستیم.

مهدی حسینی                     09123690849
عرفان حسینی                    09121641776
شماره تماس دفتر             02644526737
                                         02644526738