این کد (( فروخته شد )) مبارک خریدار محترم

قطعات ۵۰۰ متری تا ۹۰۰ متری سند دار

انشعاب آب و انشعاب برق و خیابان هشت متری کف پوش شده با ستونهای آجری و محوطه سازی شده همراه با نورپردازی حرفه ای

متری ۷۵۰ هزار تومان
حسینی
۰۹۱۲۳۶۹۰۸۴۹
۰۹۱۲۱۶۴۱۷۷۶

کد ۱۵۳ قطعه شهرکی سند دار تهراندشت

192