قطعات شهرکی از ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر

آب
برق
نگهبانی
گیت نگهبانی
در و دیوار انجام شده
طراحی نمای کلی شهرک‌ انجام شده
عالی جهت ساخت ویلا
اطراف تمام شهرک سازی شده و ویلایی

قیمت متری ۵۹۰ هزارتومان

حسینی
۰۹۱۲۳۶۹۰۸۴۹
۰۹۱۲۱۶۴۱۷۷۶

کد ۳۴۲ قطعه شهرکی

@baghvilaparcham

#baghvila #vila #kordan #vilacordan #luxury #luxuryvila #باغ‌ویلا

479