مشاوره رایگان ورود به اینستاگرام
Photo of ۵۰۰ متر ویلا

۵۰۰ متر ویلا

۵۰۰ متر ویلا

۱۸۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
استخر داخل
جکوزی
یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۱۱ متر قطعه ویلایی

۵۱۱ متر قطعه ویلایی

۵۱۱ متر قطعه

چهار دیواری
آب
برق
شهرکی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف تمام ساخته شده
یک میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر قطعه ویلا کوچه باغی ( سند تک برگ

۱۰۰۰ متر قطعه ویلا کوچه باغی ( سند تک برگ

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

سند تک برگ
چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
اطراف ساخته شده
یک میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۵۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۵۰ متر ویلا مدرن و شیک

۹۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
آلاچیق
باربیکیو
یک میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۷۰ متر قطعه قطعه ویلایی

۵۷۰ متر قطعه قطعه ویلایی

۵۷۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
گاز
شهرکی
چهاردیواری
گیت نگهبانی
اطراف همه ساخته شده
یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۴۰ متر قطعه کوچه باغی

۵۴۰ متر قطعه کوچه باغی

۵۴۰ متر قطعه کوچه باغی

چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
یک میلیارد نهصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

۵۰۰ متر قطعه ویلایی

چهار دیواری
آب
برق
چهار دیواری
اطراف ساخته شده
دو میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی سند تک برگ

۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی سند تک برگ

۵۰۰ متر قطعه کوچه باغی سند تک برگ

۲ بر
چهاردیواری
آب
برق
اطراف ساخته شده
دو میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۱۴ متر قطعه شهرکی

۵۱۴ متر قطعه شهرکی

۵ص۴ متر قطعه شهرکی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
دو میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰  متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
دو میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۲۲ متر قطعه کوچه باغی

۴۲۲ متر قطعه کوچه باغی

۴۲۲ متر قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
دو میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۲۰ متر ویلا شیک و مدرن ( داخل بافت )

۳۲۰ متر ویلا شیک و مدرن ( داخل بافت )

۳۲۰ متر ویلا شیک و مدرن ( داخل بافت )

۹۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر چهار فصل
تصفیه خانه فعال
دو میلیارد و صد و هشتاد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۳۴۵ متری مدرن و نقلی و شیک

ویلا باغ ۳۴۵ متری مدرن و نقلی و شیک

ویلا باغ ۳۴۵ متری مدرن و شیک و نقلی

۸۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه
دو میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۵۰ متر ویلا شیک

۶۵۰ متر ویلا شیک

۶۵۰ متر ویلا

۹۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
شهرکی
استخر
دو میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر قطعه ویلایی داخل بافت

۵۰۰ متر قطعه ویلایی داخل بافت

۵۰۰ متر قطعه ویلایی داخل بافت

چهار دیواری
آب
برق
گاز
دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۲۲۰ متر ویلا مدرن و نقلی

۲۲۰ متر ویلا مدرن و نقلی

۲۲۰ متر ویلا مدرن و نقلی

۹۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی
تصفیه خانه فعال
دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا کلاسیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک

۵۰۰ متر ویلا

۸۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آبرو
گاز منبع
شهرکی
دو میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰  متر ویلا کلاسیک

۴۵۰ متر ویلا کلاسیک

۴۵۰ متر ویلا کلاسیک

۱۱۰ متر ویلا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر
تصفیه خانه
دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا کلاسیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک

۱۱۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
استخر
اتاق تصفیه خانه
دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر ویلا مدرن و لوکس

۴۰۰ متر ویلا مدرن و لوکس

۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۰۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه
کابینت تکمیل
دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۶۵۰ متری کلاسیک خوش قیمت

ویلا باغ ۶۵۰ متری کلاسیک خوش قیمت

ویلا باغ ۶۵۰ متری خوش قیمت و خوش ساخت

۱۰۰ متر بنا کلاسیک

دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز منبع
استخر
تصفیه خانه استخر
داخل شهرک
گیت نگهبانی ۲۴ ساعته
دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

۱۰۰۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
آب سهمیه
چهاردیواری
اطراف ساخته شده
دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۳۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

۴۳۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

۴۳۰ متر قطعه ویلایی شهرکی

چهار دیواری
آب
برق
گاز
اطراف ساخته شده
شهرکی
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰ متر ویلا  دوبلکس

۵۵۰ متر ویلا دوبلکس

۵۵۰ متر ویلا دوبلکس

۱۵۰ متر بنا دوبلکس
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر
دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا کلاسیک زیبا

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک زیبا

۵۰۰ متر ویلا شیک و کلاسیک

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه
دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ متر ویلا شیک

۴۵۰ متر ویلا شیک

۴۵۰ متر ویلا شیک و مدرن

۱۰۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
شیشه های قدی زیبا
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه
آبشار
آبنما
آلاچیق مدرن
آبنما شیک و زیبا
باربیکیو مدرن
دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۲ متر قطعه ویلایی شهرکی

۴۵۲ متر قطعه ویلایی شهرکی

۴۵۲ متر قطعه ویلایی شهرکی

مناسب جهت ساخت ویلا
چهار دیواری
آب
برق
داخل شهرک
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۵۰ متر ویلا مدرن نیمه کاره

۳۵۰ متر ویلا مدرن نیمه کاره

۳۵۰ متر ویلا مدرن

۱۰۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع

ویلا بصورت تکمیل شده تحویل داده میشود
دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۴۴ متر قطعه شهرکی

۵۴۴ متر قطعه شهرکی

۵۴۴ متر قطعه شهرکی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰  متر قطعه کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه کوچه باغی

۱۰۰۰ متر قطعه کوچه باغی

آب
برق
چهاردیواری
آب سهمیه
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا کلاسیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک

۱۳۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن شیک

۱۱۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر
اتاق تصفیه خانه
دو میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۰۰۰ متر قطعه شهرکی

۱۰۰۰ متر قطعه شهرکی

۱۰۰۰ متر قطعه شهرکی

۸۰ متر اسکلت فلزی
استخر
چهار دیواری
آب
برق
سهمیه آب کشاورزی
دو میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۲۰۰ متر قطعه ویلایی چهار دیواری

۱۲۰۰ متر قطعه ویلایی چهار دیواری

۱۲۰۰ متر قطعه ویلایی چهار دیوار

چهار دیواری
آب
برق
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف تماما ساخته شده
دو میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۵۰ متر ویلا نقلی مدرن و زیبا

۳۵۰ متر ویلا نقلی مدرن و زیبا

۳۵۰ متر ویلا مدرن و نقلی و زیبا

۱۱۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز مخزن
استخر
شهرکی
نگهبان ۲۴ ساعته
دو میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه فعال
چاه شخصی
دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر