مشاوره رایگان ورود به اینستاگرام
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا

۱۳۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۶۱۲ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۶۱۲ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۶۱۲ متری مدرن

۲۰۰ متر بنا مدرن

سه خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
فول فرنیش
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
محوطه بندی و نور پردازی
گیت نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر اتاق تصفیه خانه
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ متر ویلا چوب و مدرن

۴۵۰ متر ویلا چوب و مدرن

۴۵۰ متر ویلا مدرن و چوبی

۱۴۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر ۴ فصل فعال ( آبگرم و تصفیه خانه فعال
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 700 متر ویلا مدرن ساخت

700 متر ویلا مدرن ساخت

۷۰۰ متر ویلا مدرن
۱۳۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز شهری نزدیک ملک
استخر و تصفیه خانه فعال
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۴۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۴۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۴۰ متری مدرن و زیبا

۱۱۰ متر بنا مدرن

دو خواب بزرگ
هر دو خواب مستر
آب
برق
گاز شهری
داخل شهرک
تصفیه خانه استخر فعال
آلاچیق و باربیکیو
روف گاردن
قیمت سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۵۰ متری شیک و زیبا

ویلا باغ ۵۵۰ متری شیک و زیبا

ویلا باغ ۵۵ متری شیک و لوکس

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
هر دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی
تصفیه خانه فعال
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۲۰ متر قطعه شهرکی مجوز و سند دار

۷۲۰ متر قطعه شهرکی مجوز و سند دار

۷۲۰ متر قطعه شهرکی

چهار دیواری
آب کنتور
برق کنتور
اطراف ساخته شده
سند ۶ دانگ ( کاربری باغ و باغچه
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا شیک

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
شهرکی
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ زمین ۵۰۰ متری کردان تهراندشت احمد آباد

ویلا باغ زمین ۵۰۰ متری کردان تهراندشت احمد آباد

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

۱۲۵ متر بنا شیک

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
تصفیه خانه استخر فعال
آلاچیق و باربیکیو مدرن
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و شیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و شیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و شیک

۱۳۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز منبع
استخر ۴ فصل
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۸۰ متر ویلا مدرن

۳۸۰ متر ویلا مدرن

۳۸۰ متر ویلا مدرن

۱۰۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر
اتاق تصفیه خانه
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا لوکیشن خوب

۵۰۰ متر ویلا لوکیشن خوب

۵۰۰ متر ویلا لوکیشن عالی

۱۰۰ متر بنا
یک خواب
یک خواب مستر
آب
برق
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۳۶۰ متری مدرن و شیک نقلی

ویلا باغ ۳۶۰ متری مدرن و شیک نقلی

ویلا باغ ۳۶۰ متری مدرن و زیبا

۱۱۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
آلاچیق و باربیکیو
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۷۰ متر بنا
دو خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر
تصفیه خانه
سه میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰ متر ویلا سند دار  ( سند تک برگ )

۵۵۰ متر ویلا سند دار ( سند تک برگ )

۵۵۰ متر ویلا سند دار

۱۳۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر ۴ فصل فعال
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری کلاسیک سند تک برگ

ویلا باغ ۵۰۰ متری کلاسیک سند تک برگ

ویلا باغ ۵۰۰ متری کلاسیک سند تک برگ

۱۲۰ متر بنا

دو خواب بزرگ
یک خواب مستر
آب
برق کنتور شخصی
گاز کنتور شهری

استخر کاشی ریز
تصفیه خانه فعال و تکمیل
استخر چهار فصل ( آبگرم
فول فرنیش ( با وسایل کامل
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ متر ویلا شک و مدرن

۴۵۰ متر ویلا شک و مدرن

۴۵۰ متر ویلا مدرن

۱۲۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر
اتاق تصفیه خانه
سهمیه آب
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

۱۳۵ متر بنا مدرن

سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
تصفیه خانه فعال
استخر چهار فصل ( آبگرم
آبنما روی استخر

لوکیشن عالی تهران ویلای سرخاب

گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری کلاسیک و زیبا

ویلا باغ ۵۰۰ متری کلاسیک و زیبا

ویلا باغ ۵۰۰ متری کلاسیک

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
آب سهمیه کشاورزی
داخل شهرک
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا شیک

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
تصفیه خانه فعال
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری شیک و کلاسیک

ویلا باغ ۵۰۰ متری شیک و کلاسیک

ویلا باغ ۵۰۰ متری کلاسیک

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
آب سهمیه کشاورزی
داخل شهرک
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۳۵۰ متری مدرن و نقلی و شیک

ویلا باغ ۳۵۰ متری مدرن و نقلی و شیک

ویلا باغ ۳۵۰ متری مدرن و شیک

۱۰۰ متر بنا شیک و زیبا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
تصفیه خانه استخر فعال
آلاچیق و باربیکیو مدرن
گرمایش پکیچ و رادیاتور
سرمایش اسپیلت
درختان متنوع میوه
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 400 متر ویلا مدرن و شیک

400 متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۰۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
کابینت تکمیل
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 470 متر ویلا مدرن و شیک

470 متر ویلا مدرن و شیک

۴۷۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۵۰ متر ویلا

دو خواب
هر دو خواب مستر
آب
برق
گاز
هر ۳ اشتراک کنتور شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر ویلا دوبلکس مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا دوبلکس مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا دوبلکس

۲۲۰ متر بنا دوبلکس
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
فول فرنیش
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری شیک و لوکس

ویلا باغ ۵۰۰ متری شیک و لوکس

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

۱۲۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه تکمیل و فعال
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰  متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا شیک

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و خوش قیمت

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و خوش قیمت

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

۱۲۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز منبع

استخر کاشی ریز
تصفیه خانه استخر تکمیل و فعال
گرمایش پکیچ رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت کامل
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا شیک تهران ویلا سرخاب

۵۰۰ متر ویلا شیک تهران ویلا سرخاب

۵۰۰ متر ویلا لوکیشن عالی

۱۲۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۱۳۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز منبع LPG
استخر
جکوزی
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۳۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۳۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۳۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۱۰ متر ویلا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
هر دو خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز منبع LPG
استخر ۴ فصل( آبگرم
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و عالی

۵۰۰ متر ویلا مدرن و عالی

۵۰۰ متر ویلا مدرن و عالی

۱۴۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز مخزن
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۱۰۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز شهری
فول فرنیش ( با وسایل کامل لباسشویی یخچال و و و
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰ متر ویلا باغ شک و زیبا

۵۵۰ متر ویلا باغ شک و زیبا

۵۵۰ متر ویلا

۹۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز شهری
چاه خصوصی
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر