مشاوره رایگان ورود به اینستاگرام
Photo of ۶۳۰ متر ویلا مدرن

۶۳۰ متر ویلا مدرن

۶۳۰ متر ویلا مدرن

۱۳۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
گرمایش پکیج و رادیاتور
سرمایش اسپیلت
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۰۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
گرمایش پکیج
سرمایش اسپیلت
چهار میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۵۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
استخر
اتاق تصفیه خانه فعال
گرمایش از کف
سرمایش اسپیلت
چهار میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک‌

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک‌

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
چهار میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۵۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۵۰ متر ویلا مدرن

۱۴۵ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
فول فرنیش( وسایل کامل
گرمایش از کف
سرمایش اسپیلت
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
استخر چهار فصل
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک  (  سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک ( سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک ( سند تک برگ

۱۲۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
چاه آب خصوصی
داخل شهرک
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
پنج میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک (( سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک (( سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا (( سند تک برگ ))

۱۳۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۰۰  متر ویلا مدرن و شیک

۶۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۶۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۸۵ متر بنا

سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر چهار فصل کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
فول فرنیش ( وسائل کامل )
دزد گیر و دوربین مدار بسته
پنج میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن زیبا  (( سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن زیبا (( سند تک برگ

۵۰۰ متر ویلا مدرن زیبا و شیک

۱۲۵ متر بنا مدرن و لوکس

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
شهرکی
نگهبانی ۲۴ ساعته
چهار میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۹۰۰ متر ویلا مدرن شیک و خوش ساخت

۹۰۰ متر ویلا مدرن شیک و خوش ساخت

۱۰۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۲۸۰ متر بنا فلت

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
هر ۳ انشعاب شهری
استخر چهار فصل ( آبگرم
اتاق تصفیه خانه فعال
شهرکی
نگهبانی
لوکیشن خیلی عالی
یازده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 550 متر ویلا مدرن و شیک

550 متر ویلا مدرن و شیک

۵۵۰ متر ویلا مدرن

۱۶۰ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز کنتور
چاه خصوصی
آب سهمیه کشاورزی
شش میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۳۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز مخزن
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه فعال
پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۸۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۸۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۸۰ متری ویلا مدرن و شیک

۱۴۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک استخر داخل

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک استخر داخل

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک استخر داخل

۱۶۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
آلاچیق
آتشگاه
استخر داخل
سه میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۰۰ متر ویلا شیک و مدرن

۷۰۰ متر ویلا شیک و مدرن

۷۰۰ متر ویلا مدرن و شیک و زیبا

۱۶۰ متر بنا و ۱۶۰ متر روف گاردن

دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال

ویلا طبق عکس های 3D تحویل داده میشود
هفت میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۵۰ متر ویلا مدرن و قشنگ

۶۵۰ متر ویلا مدرن و قشنگ

۶۵۰ متر ویلا

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
چاه آب شخصی
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه فعال
آبنما شیک
چهار میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و لوکس

۵۰۰ متر ویلا مدرن و لوکس

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر چهار فصل
جکوزی
داخل شهرک
پنج میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۱۳۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 650 متر ویلا مدرن و شیک و کاملا مهندسی ساخت

650 متر ویلا مدرن و شیک و کاملا مهندسی ساخت

650 متر ویلا مدرن و شیک و لوکس

200 متر بنا

سه خواب
دو خواب مستر
کابینت و هود و گاز
آتشگاه
استخر و تصفیه خانه فعال
محوطه سازی
نورپردازی شب
سازه مهندسی
انشعاب آب و برق
گاز مخزن
کوچه باغی
تمام متریال استفاده شده در ساخت این ویلا برند بوده
پنج میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 500 ویلا کلاسیک شیک با لوکیشن خوب

500 ویلا کلاسیک شیک با لوکیشن خوب

۵۰۰ متر ویلا

۲۱۰ متر بنا
آب
برق
گاز
هر ۳ اشتراک شهری
استخر ۴فصل
فول فرنیش ( با وسایل کامل
استخر کودک
باربیکیو
لوکیشن سعید اباد
هشت میلیارد

اطلاعات بیشتر
Photo of 600  متر ویلا  (( سند تک برگ

600 متر ویلا (( سند تک برگ

۶۰۰ متر ویلا سند تک برگ

۱۲۰ متر بنا

تک خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر
محوطه
پنج میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۸۲۰ متر ویلا دوبلکس فوق مدرن و شیک

۸۲۰ متر ویلا دوبلکس فوق مدرن و شیک

۸۲۰ متر ویلا دوبلکس

۲۷۰ متر بنا دوبلکس
سه خواب
هر سه خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
استخر چهار فصل
فول فرنیش
دوازده میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 500 متر ویلا دوبلکس و مدرن

500 متر ویلا دوبلکس و مدرن

۵۰۰ متر ویلا دوبلکس و مدرن و شیک

۲۰۰ متر بنا دوبلکس
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر داخل سازه کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
استخر ۴ فصل
شش میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 600 متر ویلا مدرن و عالی

600 متر ویلا مدرن و عالی

۶۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۵۰ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
داخل شهر‌ک
شش میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۰۰ متر ویلا مدرن و شیک‌

۶۰۰ متر ویلا مدرن و شیک‌

۶۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۱۷۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر
اتاق تصفیه خانه فعال
پنج میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 600 متر ویلا مدرن و شیک

600 متر ویلا مدرن و شیک

۶۰۰ متر ویلا مدرن

۱۱۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
آشپزخانه تکمیل ( کابینت گاز هود سینک و و و
چهار میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 500 متر ویلا مدرن و خوش ساخت

500 متر ویلا مدرن و خوش ساخت

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۱۴۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه فعال
پنج میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 700 متر ویلا کلاسیک و زیبا

700 متر ویلا کلاسیک و زیبا

۷۰۰ متر ویلا کلاسیک

۱۴۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز ۴ فصل
اتاق تصفیه خانه فعال
شش میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 600 متر ویلا زیبا

600 متر ویلا زیبا

۶۰۰ متر ویلا زیبا

۱۴۵ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر
اتاق تصفیه خانه فعال
باربیکیو
چهار میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا دوبلکس مدرن و لوکس

۵۰۰ متر ویلا دوبلکس مدرن و لوکس

۵۰۰ متر ویلا و زیبا و دوبلکس

۲۰۰ متر بنا دوبلکس
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
شش میلیارد و چهارصد میلیون تومان‌

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و کلاسیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و کلاسیک

۵۰۰ متر ویلا و زیبا

۱۴۷ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال ( ادوات کامل )
گرمایش پکیج رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت
آب سهمیه کشاورزی
چهار میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۸۸۰ متر ویلا دوبلکس مدرن ( سند تک برگ ۶ دانگ

۸۸۰ متر ویلا دوبلکس مدرن ( سند تک برگ ۶ دانگ

۸۸۰ متر ویلا و زیبا و دوبلکس

۱۱۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال ( ادوات کامل )
گرمایش پکیج رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت
آب سهمیه کشاورزی
پانزده میلیارد تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 500 متر ویلا مدرن و زیبا

500 متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا و زیبا

۱۴۷ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال ( ادوات کامل )
گرمایش پکیج رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۷۵۰ متر ویلا دوبلکس مدرن و شیک

۷۵۰ متر ویلا دوبلکس مدرن و شیک

750 متر ویلای دوبلکس و شیک

۳۰۰ متر بنای دوبلکس

سه خواب
دو خواب مستر

آب
برق
گاز شهری
فول فرنیش با تمامی وسایل نو و برند
آب چاه خصوصی عمیق
استخر چهارفصل هوشمند ، تصفیه خانه فعال
سیستم روشنایی و سیستم صوتی هوشمند
گرمایش پکیج و رادیاتور
سرمایش اسپیلت
کابینت ممبران
آلاچیق ، باربیکیو ، آتشکده
نه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر