مشاوره رایگان ورود به اینستاگرام
Photo of ویلا باغ ۳۶۰ متری مدرن و شیک نقلی

ویلا باغ ۳۶۰ متری مدرن و شیک نقلی

ویلا باغ ۳۶۰ متری مدرن و زیبا

۱۱۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
آلاچیق و باربیکیو
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و ششصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

۱۳۵ متر بنا مدرن

سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
تصفیه خانه فعال
استخر چهار فصل ( آبگرم
آبنما روی استخر

لوکیشن عالی تهران ویلای سرخاب

گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۵۰ متری شیک و زیبا

ویلا باغ ۵۵۰ متری شیک و زیبا

ویلا باغ ۵۵ متری شیک و لوکس

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
هر دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی
تصفیه خانه فعال
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۶۳۵ متری کلاسیک و شیک

ویلا باغ ۶۳۵ متری کلاسیک و شیک

ویلا باغ ۶۳۵ متری کلاسیک و شیک

۱۰۰ بنا کلاسیک

دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
تصفیه خانه استخر فعال
آلاچیق و باربیکیو مدرن
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۴۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۴۰۰ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۴۰ متری مدرن و زیبا

۱۱۰ متر بنا مدرن

دو خواب بزرگ
هر دو خواب مستر
آب
برق
گاز شهری
داخل شهرک
تصفیه خانه استخر فعال
آلاچیق و باربیکیو
روف گاردن
قیمت سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۶۰۰ متری شیک و زیبا

ویلا باغ ۶۰۰ متری شیک و زیبا

ویلا باغ ۶۰۰ متری شیک و قشنگ

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک‌ خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
تصفیه خانه استخر تکمیل
آلاچیق و باربیکیو
سه میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۴۴۰ متری مدرن و زیبا

ویلا باغ ۴۴۰ متری مدرن و زیبا

ویلا باغ ۴۴۰ متری مدرن و شیک

۱۰۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی
تصفیه خانه استخر
داخل شهرک
گیت نگهبانی
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری کلاسیک سند تک برگ

ویلا باغ ۵۰۰ متری کلاسیک سند تک برگ

ویلا باغ ۵۰۰ متری کلاسیک سند تک برگ

۱۲۰ متر بنا

دو خواب بزرگ
یک خواب مستر
آب
برق کنتور شخصی
گاز کنتور شهری

استخر کاشی ریز
تصفیه خانه فعال و تکمیل
استخر چهار فصل ( آبگرم
فول فرنیش ( با وسایل کامل
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و خوش قیمت

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و خوش قیمت

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

۱۲۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز منبع

استخر کاشی ریز
تصفیه خانه استخر تکمیل و فعال
گرمایش پکیچ رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت کامل
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۶۱۲ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۶۱۲ متری مدرن و شیک

ویلا باغ ۶۱۲ متری مدرن

۲۰۰ متر بنا مدرن

سه خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
فول فرنیش
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
محوطه بندی و نور پردازی
گیت نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۴۶۰ متری مدرن و لوکس

ویلا باغ ۴۶۰ متری مدرن و لوکس

ویلا باغ ۴۶۰ متری مدرن و لوکس و شیک

۱۲۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
آلاچیق مدرن و شیک
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۴۲۰ متری دوبلکس و مدرن

ویلا باغ ۴۲۰ متری دوبلکس و مدرن

ویلا باغ ۴۲۰ متری دوبلکس و شیک

۱۸۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی
اتاق تصفیه فعال و تکمیل
فول فرنیش ( با وسایل کامل
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ویلا باغ ۵۰۰ متری شیک و لوکس

ویلا باغ ۵۰۰ متری شیک و لوکس

ویلا باغ ۵۰۰ متری مدرن و شیک

۱۲۰ متر بنا مدرن

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه تکمیل و فعال
داخل شهرک
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ ویلا شیک و مدرن و دنج سند تک برگ

۴۵۰ ویلا شیک و مدرن و دنج سند تک برگ

۴۵۰ متر ویلا مدرن سند تک برگ

۱۰۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی
داخل مجموعه شهرکی
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۶۰ متر ویلا کلاسیک و دنج

۴۶۰ متر ویلا کلاسیک و دنج

۴۶۰ متر ویلا کلاسیک و دنج

۱۰۰ متر ویلا

دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز منبع
استخر
اتاق تصفیه
چاه خصوصی
سه میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن کلاسیک مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن کلاسیک مدرن

۵۰۰ متر ویلا شیک و دنج

۱۲۵ متر بنا

دو خواب
هر دو خواب مستر
آب
برق
گاز شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
آلاچیق
باربیکیو
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
داخل شهرک
گیت نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۵۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۵۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۵۰ متر ویلا مدرن و لوکس

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر

آب
برق
گاز
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه
شهرکی
نگهبانی ۲۴ ساعته
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۳۰ متر ویلا مدرن

۶۳۰ متر ویلا مدرن

۶۳۰ متر ویلا مدرن

۱۳۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
گرمایش پکیج و رادیاتور
سرمایش اسپیلت
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک استخر داخل

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک استخر داخل

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک استخر داخل

۱۶۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
آلاچیق
آتشگاه
استخر داخل
سه میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۶۵۰ متر ویلا مدرن و قشنگ

۶۵۰ متر ویلا مدرن و قشنگ

۶۵۰ متر ویلا

۱۲۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
چاه آب شخصی
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 470 متر ویلا مدرن و شیک

470 متر ویلا مدرن و شیک

۴۷۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۵۰ متر ویلا

دو خواب
هر دو خواب مستر
آب
برق
گاز
هر ۳ اشتراک کنتور شهری
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 400 متر ویلا مدرن و شیک

400 متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۰۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
کابینت تکمیل
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۱۰۰ متر ویلا کلاسیک و فوق العاده زیبا

۱۱۰۰ متر ویلا کلاسیک و فوق العاده زیبا

۱۱۰۰ متر ویلا و زیبا و خوش قیمت

۲۰۰ متر بنا

دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز داخل سازه
اتاق تصفیه خانه فعال ( ادوات کامل )
گرمایش پکیج رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت
آب سهمیه کشاورزی
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of 500 متر ویلا مدرن و زیبا

500 متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا و زیبا

۱۴۷ متر بنا
سه خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال ( ادوات کامل )
گرمایش پکیج رادیاتور وصل
سرمایش اسپیلت
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۴۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۱۰۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز شهری
فول فرنیش ( با وسایل کامل لباسشویی یخچال و و و
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۳۸۰ متر ویلا مدرن

۳۸۰ متر ویلا مدرن

۳۸۰ متر ویلا مدرن

۱۰۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز
استخر
اتاق تصفیه خانه
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و عالی

۵۰۰ متر ویلا مدرن و عالی

۵۰۰ متر ویلا مدرن و عالی

۱۴۵ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز مخزن
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه
سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۲۵ متر بنا مدرن
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع
استخر
تصفیه خانه
شهرکی
سه میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۱۷۰۰ متر قطعه ویلایی سند دار ( تک برگ

۱۷۰۰ متر قطعه ویلایی سند دار ( تک برگ

۱۷۰۰ متر قطعه ویلایی سند دار ( تک برگ

چهار دیواری
آب
برق
آب سهمیه
درختان مثمر متنوع
شهرکی
گیت نگهبانی
نگهبانی ۲۴ ساعته
اطراف تماما ساخته شده
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و شیک‌

۱۱۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز منبع
استخر کاشی
اتاق تصفیه خانه فعال
چاه آب شخصی
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و شیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و شیک

۵۰۰ متر ویلا کلاسیک و شیک

۱۳۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق کنتور
گاز منبع
استخر ۴ فصل
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و زیبا

۵۰۰ متر ویلا مدرن و شیک

۱۲۵ متر بنا
دو خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
سه میلیارد و نهصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۵۰ متر ویلا کلاسیک

۵۵۰ متر ویلا کلاسیک

۵۵۰ متر ویلا کلاسیک

۱۱۰ متر بنا
دو خواب
دو خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
اتاق تصفیه خانه فعال
سه میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا شیک

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
تصفیه خانه فعال
سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر
Photo of ۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا مدرن

۵۰۰ متر ویلا شیک

۱۲۰ متر بنا
دو خواب
یک خواب مستر
آب
برق
گاز منبع LPG
استخر کاشی ریز
شهرکی
سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر