مشاوره رایگان ورود به اینستاگرام
Photo of ۱۶۵۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۱۶۵۰ متر قطعه ویلایی کوچه باغی

۱۶۵۰ متر قطعه ویلایی

آب
برق
چهار دیواری
مناسب جهت ساخت ویلا
اطراف تماما ساخته شده
سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات بیشتر